Vad är gemensamt för alla hinduer?

Vad är gemensamt för alla hinduer?

Vad är gemensamt för alla hinduer?

För en hindu är det slutgiltiga målet att komma loss från samsara, det eviga kretsloppet av återfödelse. Först då blir man frälst. Men vägen dit är lång och går genom många liv fyllda av goda gärningar, s.k. karma. De viktigaste tankarna inom hinduismen är därför tron på själavandring och karma.

Vad är vishnus uppgift?

Vishnu härskar över hela världen. Hans uppgift är att se till att den heliga och goda ordningen får råda. När det onda hotar, ingriper Vishnu. Enligt hinduisk tro kan Vishnu uppenbara sig genom att låta sig födas som människa och leva på jorden för att hjälpa människorna till rätta.

Vad tror man på i Indien?

I Indien är hinduismen den dominerande religionen, medan muslimerna är den klart största av en rad religiösa minoriteter. På många håll råder spänningar mellan hinduer och muslimer och periodvis flammar våldsamheter upp mellan de två grupperna. Ofta är våldet underblåst av extremister av politiska skäl.

Vad menas med Puja?

Puja (sanskrit för 'ärebetygelse' eller 'dyrkan', särskilt 'religiös dyrkan') är en ritual som de flesta hinduer utför varje morgon efter att ha badat eller efter att ha klätt sig. Den måste utföras innan man äter eller dricker.

Vad heter hinduernas astrologiska lära?

Den indiska astrologin (även kallad vedisk astrologi , hinduisk astrologi eller Jyotish ( sanskriten ज्योतिस् Jyotis , ljus eller stjärna) är ett astrologiskt system från Veda .

Vilka olika vägar kan en hindu gå i sin strävan mot Moksha?

Det finns flera olika vägar till moksha:

  • Kunskapens väg - du uppnår befrielse genom insikt om hur världens ser ut och fungerar.
  • Handlingens väg - genom att bara utföra handlingar som ger god karma når du befrielse.
  • Fromhetens väg (bhakti) - genom att be till en gudomlighet och tjäna denna med offer når du befrielse.

Hur tillkom hinduismen?

Det finns ingen person - ingen Jesus, Muhammed eller Buddha - som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. Induskulturen är som störst mellan 26 fvt.

Vilka skrifter finns det inom hinduismen?

Inom hinduismen finns texter som anses heliga. De är väldigt gamla och kom till långt innan själva religionen hinduismen uppstod. Viktigast är textsamlingen Veda. Veda består av fyra samlingar: Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda och Atharva-Veda.

Relaterade inlägg: