Vad orsakar terrorism?

Vad orsakar terrorism?

Vad orsakar terrorism?

Resultaten tyder på att orsakerna till terrorism sannolikt kan hittas i både ekonomiska, politiska och sociala faktorer. Det är inte enkelt att förklara varför terrorism uppstår och det finns inte en stereotypisk terrorist, men avhandlingen visar att det finns en del identifierbara mönster i terrorismens determinanter.

Vad hände i Paris 2015?

Terrordåden i Paris i november 2015 var ett samordnat terrorattentat med skottlossningar och explosioner på sex platser i centrala Paris och i förorten Saint-Denis den 13 och 14 november 2015. 130 personer dödades och över 350 skadades vid dådet.

Vad är is mål?

IS växte fram som en reaktion på att USA och Storbritannien med allierade invaderade Irak 2003. Målet med invasionen var att störta den irakiska Baath-regimen, ledd av diktatorn Saddam Hussein, och bevisa att Irak hade massförstörelsevapen och att de samarbetade med terrornätverket al-Qaida.

Vad vill is uppnå?

Den islamiska staten (IS) är en islamistisk militant terroristgrupp som idag kontrollerar stora områden i Irak och Syrien. IS kämpar för att etablera en islamsk stat. Gruppen har tagit över stora landområden, gjort sig skyldiga till brutala brott mot mänskliga rättigheter och rekryterat krigare från hela världen...

Hur många dog på Drottninggatan?

Terrordådet i Stockholm 2017 var en terrorattack som inträffade på eftermiddagen fredagen när Rakhmat Akilov med en lastbil körde på människor längs Drottninggatans gågatudel i Stockholm. Som en följd av detta dödades fem personer: tre dogDrottninggatan och två dog senare på sjukhus.

Vad hände november 2015?

Terrordåden i Paris i november 2015 var ett samordnat terrorattentat med skottlossningar och explosioner på sex platser i centrala Paris och i förorten Saint-Denis den 13 och 14 november 2015. 130 personer dödades och över 350 skadades vid dådet.

När ska parisavtalet vara uppnått?

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Vad ligger bakom IS framgångar?

Flera experter menar att IS framgångar bottnade i det maktvakuum som skapades efter Irakkriget och avlägsnandet av landets diktator Saddam Hussein.

Relaterade inlägg: