Varför avkriminalisera droger?

Varför avkriminalisera droger?

Varför avkriminalisera droger?

En anledning till det är troligen att en avkriminalisering skulle kunna öka användningen av narkotika, vilket i sin tur riskerar att leda till fler skador och lidande. Avkriminalisering har genomförts i flera andra länder och vid en empirisk jämförelse ligger de oftast högre i konsumtionsnivå.

Är det olagligt att vara påverkad av droger?

Att vara påverkad av narkotika är inte olagligt. Men det är olagligt att använda narkotika. För att dömas för narkotikabrott måste åklagaren alltså bevisa att man med mening använt narkotika.

Får man röka gräs i Portugal?

Narkotikabruk är avkriminaliserat i Portugal sedan 2001. I majoriteten av världens länder, bland annat i Sverige, är cannabis fortfarande förbjudet. Men ett antal länder debatterar nu lättnader i reglerna, eller har redan infört sådana.

När blev droger olagliga?

När narkotikabruket kriminaliserades år 1988 var syftet framför allt att signalera ett avståndstagande från samhällets sida mot all han- tering av narkotika. Något uttalat mål för hur polisen skulle tillämpa lagen formulerades däremot inte.

Hur får man Sativex?

Endast sativex godkänt av EU Förskrivande läkare gör en licensmotivering och ett apotek gör sedan en ansökan om den specifika produkten hos Läkemedelsverket. I Danmark pågår ett fyraårigt försök där ett antal icke godkända preparat kan förskrivas fritt av läkare.

Får man röka i Portugal?

Liksom i Sverige är det förbjudet att röka inomhus på alla offentliga platser. Man får gärna röka på restaurantger och liknande om det finns särskilda inrättade rökrum eller om restaurangen anger att rökning är tillåten.

Relaterade inlägg: