Vilka är skolans utmaningar?

Vilka är skolans utmaningar?

Vilka är skolans utmaningar?

Ett problem som skolan brottas med idag är både bristen på legitimerade lärare samtidigt som barnkullarna ökar. Dessutom ökar skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever ökar liksom socioekonomiska och kulturella skillnader och alltfler ungdomar lider av psykosocial ohälsa.

Vilka utmaningar har lärare?

En bra lärare har tre huvudkompetenser, lärande, ledarskap och ämne vilka alla tre behövs. Det är tydligt i klassrummet att läraren ställs med mer utmaningar än att enbart lära ut; läraren behöver bl. a. kommunicera tydligt, lösa konflikter och hålla ordning på ljudnivå för att bevara en bra studiemiljö.

Är en lärare en ledare?

Ett ledarskap för skolan måste bygga på långsiktiga beslut och spelregler som håller över tid. Vi som lärare och rektorer är ledare. Nu är det dags att Sveriges politiker visar att de är sin ledaruppgift mogen genom att skapa blocköverskridande överenskommelser för skolan.

Hur man är en bra lärare?

Svar: En bra lärare tar vara på sina elevers engagemang, tar vara på elevernas förmågor och jobbar med alternativa uppgifter och lösningar om det behövs. En bra lärare ser alla elever som de individer de är, och med olika sätt att lära och leva, upptäcka och vara.

Vad gör dig till en bra lärare?

Svar: En bra lärare tar vara på sina elevers engagemang, tar vara på elevernas förmågor och jobbar med alternativa uppgifter och lösningar om det behövs. En bra lärare ser alla elever som de individer de är, och med olika sätt att lära och leva, upptäcka och vara.

Relaterade inlägg: