På vilka olika sätt påverkar miljön vid livsmedelsproduktion?

På vilka olika sätt påverkar miljön vid livsmedelsproduktion?

På vilka olika sätt påverkar miljön vid livsmedelsproduktion?

Livsmedelsproduktionen kan påverka miljön negativt, exempelvis genom att bidra till övergödning av våra sjöar och vattendrag eller orsaka utsläpp av växthusgaser. Den kan också påverka miljön positivt, exempelvis genom att ge oss ett rikt odlingslandskap.

Vilka livsmedel har minst klimatpåverkan?

Vi svenskar äter mycket kött, vilket varken är bra för miljön eller hälsan. Bönor, linser, kikärter och andra grövre grönsaker är klimatsmart, även om det har transporterats långt eller hittats i frysdisken.

Hur liten kan Livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050 ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden?

Idag orsakar medelsvenskens konsumtion av livsmedel utsläpp av växthusgaser på runt två ton per person och år. Det är lika mycket vi totalt kan släppa ut per person i ett globalt perspektiv år 2050 om koncentrationen av växthusgaser i atmosfären inte ska öka till en nivå som blir farlig.

Hur räknar man ut koldioxidekvivalenter?

Uträkningen sker genom att multiplicera utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor. Alltså 1 kg metan har en GWP på 25, 1 x 25 = 25. Ett utsläpp på 1 kilo metan motsvarar alltså koldioxidekvivalenter på 25 kg.

Hur mycket är en CO2 ekvivalent?

När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter.

Relaterade inlägg: