Hur ofta får man skatterevision?

Hur ofta får man skatterevision?

Hur ofta får man skatterevision?

Många företag drabbas av en skatterevision under året. Skatteverket väljer olika branscher, vid olika tidpunkter för skatterevision.

Vad är syftet med en revision?

Syftet med att göra en revision är att ge ägare, fordringsägare och andra som har ett intresse av företaget en insikt i om företaget följer de lagstadgade krav och regler som finns. När en revision görs av resultat- och balansräkningen kan revisorerna intyga att företagets resultat har redovisats på ett korrekt sätt.

Har Skatteverket koll på bankkonton?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning via e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet.

När granskar Skatteverket företag?

När din deklaration lämnas in går den först igenom en digital kontroll. Skatteverket väljer sedan ut vissa deklarationer för vidare kontroll och kan då behöva ställa frågor eller be om kompletterande uppgifter. Det här görs som regel i god tid innan du får ditt slutskattebesked i juni.

Har ett företag f skatt?

Har ett företag F-skatt? Det går nu enkelt att ta reda på via Skatteverkets ny webb-tjänst ”Hämta företagsinformation”. Informationen kan användas som underlag vid en upphandling eller när ett företag ska anlitas för exempelvis ROT- och RUT-arbeten, skriver Skatteverket på sin hemsida.

Relaterade inlägg: