Är Privattandläkare dyrare?

Är Privattandläkare dyrare?

Är Privattandläkare dyrare?

Privattandläkarna är dyrare, genomsnittligt sett, än folktandvården. Men som Expressens lista visar är prisspannet större på den privata sidan. Privattandläkarna står både för den billigaste och den dyraste tandvården. Den 1 juli i år kom dessutom nya referenspriser som är två procent högre.

Hur mycket kostar en tandfyllning?

Pris: från 1 005 kr kronor beroende på omfattning. Om du har större behandlingsbehov behöver du komma flera gånger. Lagning av en yta på en kindtand. Pris: 1 075 kronor, inklusive bedövning.

Vad kostar det att göra Hollywood Smile?

Exklusivt pris just nu är 3500 kr/tand/fasad (södra Sveriges bästa pris?) Har du alltid önskat ett bländande leende? Då kan tandfasader vara svaret. Tunna skal täcker dina egna tänder och korrigerar allt från missfärgade till sneda tänder eller mellanrum.

Vad kostar implantat hos Folktandvården?

Kostnad. Implantat är oftast dyrare än andra tandersättningar. I patientavgift kan en enstaka tand kan kosta ca 15.000-17.000 kr (priset varierar pga materialval, och pga att vissa tänder i bågen inte täcks av tandvårdsstödet), en brokonstruktion på tre led ca 25.000-30.000 kr och en helkäke ca. 39.000-45.000 kr.

Vad kostar det att laga en tandläkare privat?

7 Prislista – tandvård hos City Dental
Ditt årliga belopp i kronor:0
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand345 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand525 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand620 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar425 kr

Hur mycket Tandvård kan du få i din region?

  • Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Vad är ett tandvårdsbidrag?

  • Det innebär att du får ett tandvårdsbidrag på 3 kronor per år beroende på hur gammal du är. Ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som kan du få till förebyggande tandvård om du har en sjukdom som påverkar tänderna. Särskilt tandvårdsbidrag är på 600 kronor per halvår.

Vad gäller högkostnadsskydd för tandbörjar?

  • Högkostnadsskydd för tandvårdbörjar gälla när de så kallade referenspriserna för tandvårdöverstiger 3 000 kronor inom ett år. Du får då avdrag för åtgärder som kostar mer än 3 000 kronor. Tandvård till ett fast pris. Tandvård till ett fast pris. Abonnemangstandvård är ett avtal som fungerar som en försäkring.

Vad gäller fri tandvård för barn och ungdomar?

  • Fri tandvård för barn och ungdomar. Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården.

Relaterade inlägg: