När används stamceller?

När används stamceller?

När används stamceller?

Förutom att stamceller spelar stor roll under utvecklingen, underhåller och återbildar de kroppens vävnader i vuxen ålder. Celler från benmärgen kallas blodstamceller och kan utvecklas till röda och vita blodkroppar. Sedan många år används blodstamsceller i behandlingen av bland annat leukemi (blodcancer).

Vad är ES celler?

ES-celler, kallade pluripotenta stamceller, kommer från det inre cellagret hos blastocyter som är ett utvecklingsstadium efter morula fasen. De här cellerna kan odlas in vitro och producera differentierade stamceller som i sin tur kan ge upphov till specifika celler (Loewenbrück & Storch 2011).

Vad gör en stamcell?

En stamcell delar sig på ett speciellt sätt för att producera två celler. Den ena blir en kopia av stamcellen, den andra utvecklas, mognar, till en mer specialiserad celltyp. Den mer specialiserade cellen ger i sin tur upphov till andra, ännu mer specialiserade celler, en process som kallas differentiering.

Vem behöver stamceller?

Varje dag drabbas någon i Sverige av en livshotande sjukdom som kan behandlas med blodstamceller. Blodstamceller kan alltså rädda liv, om vi bara kan hitta rätt givare. I dagsläget är leukemi den vanligaste sjukdomen där blodstamceller oftast används som en sista utväg.

Hur går det till att ge stamceller?

Det finns två sätt att ge blodstamceller. Det vanligaste sättet är att utvinna stamcellerna ur blodet. Den andra metoden är att ta ut benmärg ur höftbenet och utvinna stamcellerna ur den. Vilken av metoderna som används beror på en mängd olika saker, bland annat patientens ålder och vilken sjukdom hen lider av.

Relaterade inlägg: