Vad består en kromosom av Quizlet?

Vad består en kromosom av Quizlet?

Vad består en kromosom av Quizlet?

En kromosom består av en lång spiralvriden DNA-molekyl som bär på generna. Kromosomer finns i cellkärnan hos alla levande organismer och antalet kromosomer skiljer sig från individ.

Vad är en DNA-molekyl uppbyggd av?

DNA-molekylen består av två långa polymerer, i en människa cirka två meter, vilken lindas runt varandra till en helix. De långa delarna kallas polymerer och hålls samman med nukleoider, stegpinnarna. Man brukar kalla dessa två delar för DNA-molekylens ryggrad.

Hur många kromosomer har en människa Quizlet?

Eftersom varje sorts kromosom ärvs i dubbel uppsättning, brukar man säga att människan har 23 par kromosomer i sina celler(23st från mor och 23st från far). Det är nödvändigt att våra könsceller har hälften så många kromosomer som övriga celler i kroppen.

Hur går det till när två dotterceller får samma DNA?

Beskriv hur det går till när de två dottercellerna får samma DNA! Det finns alltså en enzym som kallas helikas som delar DNAt i två. Då hämtar DNA polymyraset upp kvävebaser som flyter runt i cell kärnan och para ihop dem med rätt nukleotid.

Hur många könskromosomer finns i en vanlig kroppscell hos människan?

De 46 kromosomerna indelas i 23 par. De 22 första kallas för autosomer och är identiska hos män och kvinnor. Det sista paret, könskromosomerna X och Y, bestämmer individens kön. Kvinnor har normalt två X-kromosomer, medan män har en X- och en Y-kromosom.

Vad finns lagrad i DNA-molekylen?

DNA är en nukleinsyra som är uppbyggd av två långa kedjor av nukleotider. Varje nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos, en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T).

Relaterade inlägg: