Hur kan män dö under förlossning?

Hur kan män dö under förlossning?

Hur kan män dö under förlossning?

Direkta dödsorsaker domineras av hypertensiv sjukdom/preeklampsi, följt av tromboembolisk sjukdom, sepsis och obstetrisk blödning. Övriga direkta dödsorsaker är fostervattenemboli och extrauterin graviditet.

Hur många dör i samband med förlossning?

Mödradödligheten ökar när människor inte kan få mödravård, preventivmedel eller säkra aborter. De som drabbas hårdast är de som lever i fattigdom, på landsbygden och på flykt. I Sverige är mödradödligheten låg, här dör bara 4 kvinnor på 100 000 förlossningar.

Vad kan gå fel under en förlossning?

Blödning. Under graviditeten ökar kvinnans blodmängd och det räknas som normalt att blöda upp till en liter (1000 ml) i samband med en födsel. På BB Karolinska uppskattas och mäts all blödning, blödningshämmande läkemedel och andra åtgärder sätts in tidigt för att begränsa en större blödning vid förlossning.

Hur många drabbas av förlossningsskador?

Tre av fyra kvinnor drabbas av någon form av förlossningsskada. Men de allra flesta är inte allvarliga och majoriteten går att behandla i efterhand så att kvinnan blir bra. Barnmorskan och forskaren Helena Lindgren forskar om hur man ska minska risken för skador i samband med förlossningen.

Är det farligt att föda barn?

Idag är det internationella kvinnodagen och vi uppmärksammar att det var nittionde sekund dör en kvinna i barnsäng. Onödiga dödsfall som går att undvika genom tillgång till kvalificerad mödra-och förlossningsvård.

Relaterade inlägg: