Vad händer med batterier till elbilar?

Vad händer med batterier till elbilar?

Vad händer med batterier till elbilar?

– Den stora grejen är inte hur det är nu, utan vad som händer på längre sikt. Batterierna är både återanvändbara och återvinningsbara, medan det fossila bränslet bokstavligt talat går upp i rök. Oljan är en naturresurs som till slut blir för dyr att utvinna, el kan tillverkas löpande.

Varför brinner batterier?

De kan vara brandfarliga om de inte förvaras säkert och hanteras på ett säkert sätt. Orsaken är att plus- och minuspolen sitter nära varandra. Om ett metallföremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet. Kortslutningen kan skapa tillräcklig värme för att det ska börja brinna.

Vad är positivt med elbilar?

Elbilar är alltså bland annat tystare, har effektivare motorer, accelererar snabbare, är billigare att köra, kräver mindre underhåll, har låg skatt och är bonusberättigade. Dessutom är en elbil det bästa valet ur miljösynpunkt och de allra flesta av oss klarar oss utan problem på en elbils räckvidd till vardags.

Kan batterier brinna?

Bland annat kan själva batteriet kan börja brinna och ge ifrån sig farliga gaser. Tillsammans med polis och räddningstjänst kan ambulanspersonal vara de som först kommer till en olycksplats där det finns brinnande litiumjonbatterier.

Hur många elbilar brinner i Sverige?

Det är ovanligt med bränder i el-/hybridbilar där branden har startat i batterierna. Vid årsskiftet fanns det i Sverige 452 413 personbilar med el-/hybrid och personbilar med enbart fossila drivmedel, etanol och gas i trafik.

Relaterade inlägg: