Vad ska man ha med i en broschyr?

Vad ska man ha med i en broschyr?

Vad ska man ha med i en broschyr?

En broschyr kan vara allt från ett par sidor till att närmast likna en liten bok eller pamflett. Oavsett vad är det bra att ha tänkt igenom broschyrens utseende. gruppera informationen i sektioner. Var tydlig när ett innehållsstycke slutar och ett annat börjar.

Vad räknas som en broschyr?

En broschyr är en trycksak som består av minst 8 sidor, har ett sidantal som är jämnt delbart med 4 samt är häftad i ryggen eller limbunden. Begreppet broschyr används ibland felaktigt om vikta, eller falsade, trycksaker som egentligen är foldrar.

Hur göra en broschyr?

Skapa en broschyr med hjälp av en mall

 1. Gå till Arkiv > Nytt.
 2. Skriv häfte i sökrutan och välj sökikonen.
 3. När du hittar den mall du vill använda markerar du den och väljer Skapa.
 4. Klicka på Arkiv > spara en kopia för att spara häftet.

Hur gör man en broschyr i InDesign?

Skapa en broschyr i InDesign

 1. Designa din egna professionella, utskriftsklara broschyr. Hämta övningsfilerna här (ZIP-format, 21MB) ...
 2. Hämta in bilder och skapa grafik. Din nya dokumentet är korrekt inställt men det är tomt. ...
 3. Skriv och placera din text. ...
 4. Stilsätt din text. ...
 5. Skriv ut broschyren och visa världen.

Hur gör man en broschyr i PowerPoint?

Tips: Om du redan befinner dig i PowerPoint för webben går du till broschyr-mallarna genom att gå till arkivPowerPoint för webbennyttoch sedan klicka på mer på Office.com. Du kommer att se mallarna för PowerPoint. I listan över kategorier klickar du på broschyrer.

Vad är C falsning?

Den kallas även altarskåpsfalsning. Här är sidorna olika breda och den falsas så att de främre sidorna möts, medan ”ryggen” är hel. Fönsterfalsning beskrivs ibland med ett ”C”.

Vad är en politisk pamflett?

Pamflett (från engelskans pamphlet, som betyder "broschyr" eller "litet häfte", har samma betydelse som medelengelskans pamf(i)let, troligen taget från en under medeltiden populär komedi, Pamphilus, seu de Amore) är en liten skrift eller broschyr.

Hur skriva ut broschyr?

Gör så här om skrivaren har stöd för automatisk utskrift på båda sidor.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut.
 2. Under Tvåsidig väljerdu Broschyr. Tips: För att ge ett mer professionellt intryck kan du lägga till sidnummer i sidhuvud eller sidfot. Mer information finns i Lägga till sidnummer.

Hur gör man ett häfte i Google Docs?

Så får du perfekta Google-dokument med smidiga mallar

 1. SKAPA NYTT. För att skapa ett dokument från en mall börjar du med att logga in på Google Dokument (docs.google.com) och klicka på knappen Skapa nytt som du hittar under rubriken Google Dokument. ...
 2. MALLAR PÅ SVENSKA. ...
 3. VÄLJ KATEGORI. ...
 4. JUSTERA OCH SKRIV.

Hur skriver man ut ett häfte?

Skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte:

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj skrivare i menyn högst upp i dialogrutan Skriv ut.
 3. I avsnittet Sidor som ska skrivas ut väljer du sidorna som ska ingå i häftet. ...
 4. Välj Häfte under Sidstorlek och sidhantering.

Hur gör man en broschyr i Publisher?

Skapa en broschyr med Publisher

 1. På startsidan som visas när du öppnar Publisher klickar du på Broschyr (du kan när som helst gå till startsidan genom att klicka på Arkiv > Nytt).
 2. Klicka på en broschyr i galleriet med broschyrmallar och klicka på Skapa.

Hur fungerar publisher?

Publisher innehåller inbyggda mallar. Klicka på Arkiv > Ny och gör något av följande: Välj en av de Aktuella mallarna och klicka på Skapa. Om du vill använda en av mallarna som finns i Publisher väljer du Inbyggd, rullar till och klickar på den kategori du vill använda, väljer en mall och klickar på Skapa.

Hur man falsar plåt?

För att inte vatten skall tränga in i falsarna och orsaka rostangrepp tätas dessa med en speciell falsolja som stryks på plåtkanterna innan de falsas ihop. Traditionell falsolja kunde bestå av lika delar standolja (linolja som upphettats utan tillgång till luft) och rå kall- pressad linolja.

Vad betyder falsad karta?

Detta större format är det som på fackspråk kallas planoformatet. När man viker ett ark så kallas det för att falsa. Man kan falsa ett veck eller många veck.

Har oftast en pamflett?

Pamflett (från engelskans pamphlet, som betyder "broschyr" eller "litet häfte", har samma betydelse som medelengelskans pamf(i)let, troligen taget från en under medeltiden populär komedi, Pamphilus, seu de Amore) är en liten skrift eller broschyr.

Relaterade inlägg: