Vem betalar frakten vid DAP?

Vem betalar frakten vid DAP?

Vem betalar frakten vid DAP?

DAP, Delivered at Place Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAP kan användas för alla transportsätt. Säljaren står risken för godset under hela transporten.

Vem betalar frakten vid FCA?

FCA: Köparen betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader från angiven plats framåt. Dessa kostnader läggs till priset fram till EU-gränsen.

Vad betyder FCA frakt?

FCA – Free Carrier (hos transportören) (med angiven plats) Det är säljarens uppgift att leverera varorna till fraktförare kontrakterad av köparen vid en överenskommen tid och plats. Detta bör noggrant anges i köpeavtalet. Säljaren måste även exportklarera varorna. FCA kan användas för alla transportslag.

Vad menas med fritt levererat?

I Köplagen (här) anges innebörden av leveransvillkoren "fritt, "levererad, "fritt levererad" med angivande av en viss ort. I 7 § 3 st. KöpL står det att vid användningen av någon av dessa klausuler anses inte varan avlämnad förrän den har kommit fram till den angivna orten.

Vad betyder leveransvillkor FCA?

FCA – Free Carrier (hos transportören) (med angiven plats) Det är säljarens uppgift att leverera varorna till fraktförare kontrakterad av köparen vid en överenskommen tid och plats. Detta bör noggrant anges i köpeavtalet. Säljaren måste även exportklarera varorna. FCA kan användas för alla transportslag.

Vad menas med fritt kund?

Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transportmedel som köparen bestämt. Det är köparen som skall ordna export, import, tullformaliteter samt stå för alla kostnader och risker.

Relaterade inlägg: