Hur blåser vinden?

Hur blåser vinden?

Hur blåser vinden?

Vind uppstår oftast av tryckskillnader i atmosfären. Genom inverkan från jordens rotation, corioliseffekten, blir vinden efterhand nästan vinkelrätt mot den riktning åt vilket trycket faller mest. På norra halvklotet blåser det därför moturs (motsols) runt ett lågtryck. Vinden mäts i både hastighet och riktning.

Var blåser det mest i världen?

Det finns inget! Antarktis är en plats där, även om det verkar annorlunda, blåser vinden med stor kraft. Vindarna i Commonweath Bay överstiger regelbundet den otroliga hastigheten 240km / h. På Australiens nordvästra kust hittar vi Barrow Island.

Hur kommer vinden till?

Hur vindar uppstår När solen värmer upp luften blir den lättare och den stiger upp (varm luft är lättare än kall luft). I tomrummet, där luften stigit upp, sugs det in luft och vindar uppstår.

Var i världen blåser det minst?

I Afrikas mitt ligger Demokratiska republiken Kongo som har lägst vindhastighet i världen. Det gör landet till det lugnaste platserna i världen – men det gäller dessvärre bara vädret.

Varifrån kommer västlig vind?

Exempel på vindflaggor vid västlig vind (det blåser från väst mot ost). Figur 2. Visning av vind i ViVa stationsvy. Orangea pilen visar riktningen, pilen pekar åt det håll som det blåser.

Relaterade inlägg: