Vad får ammoniumnitrat att explodera?

Vad får ammoniumnitrat att explodera?

Vad får ammoniumnitrat att explodera?

Det är främst tre parametrar som spelar in när AN exploderar: upphettning, inneslutning, förorening.

Vad är en Gödselbomb?

Mannen som misstänks för bombdådet i Oslo tros ha använt kemisk gödsel i sprängämnet. Ammoniumnitratet i gödseln är ämne som ofta används i sprängmedel. –Gödselbomber utgör den allra vanligaste typen av hemgjorda bomber runtom i världen.

Vad innehåller ammoniumnitrat?

Ammoniumnitrat som gödselmedel säljs normalt med 34 % kväve (N) och kallas N 34 eller AN (där N står för nitrat). Vid 34 % innehåll av N är 17 % ammoniumkväve och 17 % nitratkväve. Volymvikten är ca 1,0 kg per liter. Strukturen är vanligtvis i form av små runda korn (s.k. prills).

Vad finns i en kylpåse?

Kylpåsen Cold pack är för engångsbruk. Materialet i kylpåsen består av 50 % vatten och 50 % urea. 1. Känn var den inre påsen är och tryck sönder den med båda händerna.

Hur fungerar en kylpåse?

Kylpåse - engångsbruk (1 st) (1 st) Kylpåsen aktiveras och används för att kyla den skadade kroppsdelen, detta för att minska svullnad samt som smärtlindring. Kylpåsen aktiveras, används och kastas sedan. 1. Inuti kylpåsen finns ytterligare en liten påse.

Var tillverkas ammoniumnitrat?

Ammoniumnitrat tillverkas i Sverige och hanteras i flera svenska hamnar. Men risken för att det ska ske en liknande olycka som den i Beirut är liten när hanteringen är korrekt, menar verksamma i branschen.

Hur skapar man kyla?

Man skiljer mellan passiv kylning där man låter värme sprida sig från en varmare plats till en kallare, eller aktiv kylning där man ”pumpar” värme från en plats med lägre temperatur till en med högre. Samma metod som man använder i kylskåp och dylikt används även i värmepumpar.

Hur kan man skapa kyla?

Ett mer sofistikerat system att skapa kyla är att använder en komprimerad gas, vanligen ammoniak, som köps i en trycktub, ungefär som gasol, fast vid mycket högre tryck. Vid detta tryck är gasen vätskeformig i rumstemperatur. För alla vätskor gäller att kokpunkten är lägre ju lägre trycket är.

Vad var Breiviks syfte?

Han genomförde sitt dåd för att ”folk ska öppna ögonen för vad som sker Norge och Europa”. Breiviks offer för det egna folket tolkas av psykiatrikerna som bakomliggande grandiosa föreställningar. Men även martyrskapet är en central idé främst inom den högerextrema miljön.

Hur många överlevde massakern på Utøya?

Det har gått tio år sedan terroristen Anders Behring Breivik sköt ihjäl 69 ungdomar på ön Utøya i Norge. I SVT:s dokumentär ”Utøya – aldrig glömma, aldrig tiga” berättar de som överlevde om dådet på ön – och livet efter, utan vännerna.

Relaterade inlägg: