Vilka artärer avgår från A Maxillaris?

Vilka artärer avgår från A Maxillaris?

Vilka artärer avgår från A Maxillaris?

V maxillaris bildar ett venplexa, plexus pterygoideus, medan artärerna har mer väldefinierade grenar. och munbottens djupa vävnader. Efter avgreningar i fossa infratemporale går den genom fissura pterygomaxillaris in till fossa pterygopalatina för att ge grenar till gom och näshåla.

Vilken medicinsk specialitet?

Medicinska specialiteter är de områden inom vilka specialistläkare arbetar. Från och med den första maj 2015 finns det 44 basspecialiteter i Sverige, av vilka vissa har ytterligare grenspecialiteter under sig. Utöver dessa finns tio tilläggsspecialiteter.

Vad är fysiologisk psykologi?

Psykofysiologi är en gren av psykologin som studerar fysiologins samband med vissa psykiska processer, till exempel reaktioner i hjärnan på vissa psykiska stimuli. Psykofysiologin uppstod på 1960-talet.

Vad finns det för specialistläkare?

Några exempel på specialiseringar är: Patolog, barnneurolog, embryolog, narkosläkare, kardiolog, radiolog, reumatolog, dermatolog, onkolog, gynekolog, förlossningsläkare, neonatalläkare, epidemiolog, psykiatriker, smärtläkare, rättsläkare och immunolog.

Vad menas med internmedicin?

Internmedicin, eller invärtes medicin, är en medicinsk specialitet med fokus på systemsjukdomar och sjukdomar i kroppens inre organ.

Var är aorta?

Aortan, eller stora kroppspulsådern, är kroppens huvudartär och det blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen. Aortan utgår från hjärtats vänstra kammare. Mellan kammare och aorta sitter hjärtklaffen, som förhindrar att blodet flödar tillbaka när hjärtat vilar mellan sammandragningarna.

Relaterade inlägg: