Vilken strålning avger jorden?

Vilken strålning avger jorden?

Vilken strålning avger jorden?

Jordens utstrålning, kallad terrestrisk eller terrest strålning, är den infraröda strålning som emitteras av jorden. Denna strålning ligger ungefär i våglängdsintervallet 4-100 μm med en intensitetstopp på cirka 10 μm. Jordens utstrålning kallas långvågig. Solens strålning mot jorden kallas kortvågig strålning.

Är vårsolen stark?

En vanlig villfarelse är att vårsolen är starkare än under resten av året, men det stämmer inte riktigt. Det som påverkar solens styrka är ozonlagrets tjockhet. När ozonlagret är tjockare är det lägre UV, men faktorer som snö och vatten som reflekterar kan också påverka UV-strålningen.

Vilket instrument mäter UV-strålning?

UV-strålning kan mätas med en radio- meter, spektroradiometer eller dosime- ter (A&H 2002).

När är vårsolen starkast?

– Solen är som starkast mellan klockan 11 och 15 på dagen. Försök då att leta dig in i skuggan och skydda huden med kläder, och om inte det går använd solskyddsmedel. Detta är lika viktigt nu under våren som under varma och soliga sommardagar, fortsätter Elizabeth Johansson.

Vad mäts med en dosimeter?

Strålningsmätare och dosimetrar för alpha-, beta-, gamma- och röntgenstrålning (a ß y x) När man skall mäta strålning eller radioaktivitet använder man en detektor eller en dosimeter. Detektor används för att söka av områden eller varna för strålning. Dosimeter används för att logga och varna för personlig exponering.

Hur förkortas ultraviolett strålning?

Sol och solarier ger ljus, värme och ultraviolett strålning (UV-strålning). UV-strålning kan delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC.

Relaterade inlägg: