Vilka typer av säkringar finns det?

Vilka typer av säkringar finns det?

Vilka typer av säkringar finns det?

Porslinssäkringar för gänga 2 finns i 5 styrkor, med var sin färg på den lilla indikeringspluppen som skall lossna om säkringen går: grön (6 ampere), röd (10 ampere), grå (16 ampere), blå (20 ampere), och gul (25 ampere). För högre strömstyrkor (upp till 63 ampere) finns den större gänga 3.

Vad finns det för olika typer av knivsäkringar?

Typ gL (VDE) och gG (IEC) är den vanligaste säkringen och motsvarar till sin utlösningskarakteristik de så kallade tröga säkringarna. Motorkretsar, enligt IEC. När Ifö Electric i slutet av 80-talet ändrade karakteristiken på sina Hicap-säkringar till att följa IEC-normen döptes beteckningen om från gL till gL-gG.

Hur fungerar en Porslinssäkring?

En vanlig säkring består av en MYCKET tunn tråd som ligger inuti porslinskroppen och inbäddad i bl. a. sand. Tråden förbinder säkringens topp med dess botten och strömmen till dina lampor etc.

Hur mycket effekt på 25A?

Det som påverkar ditt val av huvudsäkring:
FärgSäkringsstorlekMaximalt effektuttag
Blå20A14 kW
Gul25A17 kW
Svart35A24 kW
Vit50A35 kW

Hur mycket kan man belasta en 20 ampere säkring?

Maxeffekt för olika säkringsstorlekar
Färg på säkringenStorlek på huvudsäkringMaximalt effektuttag
Grå16 A11 040 W
Blå20 A13 800 W
Gul25 A17 250 W
Svart35 A24 150 W

Hur fungerar en Knivsäkring?

Byte av en knivsäkring kräver tillgång till ett speciellt verktyg och får inte utföras av personer utan utbildning i förfarandet. Ofta är anläggningen konstruerad med speciella säkringsbrytare som gör att bytet av säkringen kan ske i spänningslöst tillstånd. Detta är för att undvika risken för ljusbågar.

Vad händer inuti Smältsäkringen om strömmen blir högre än avsedd?

En smältsäkring har en tunn tråd som är seriekopplad med det som den ska skydda. Om strömstyrkan överstiger en viss nivå så smälter tråden och strömkretsen bryts. I fasta elinstallationer i byggnader används två olika typer av smältsäkringar.

Kan proppar bli för gamla?

Skulle du belasta elsystemet hårt, exempelvis genom att ha flera elapparater igång samtidigt, så kan en eller flera säkringar gå sönder och det är då strömmen bryts. ”Proppen har gått” eller säkringen har löst ut! Då kan du behöva byta propp.

Vilken styrka på proppar?

Hur många ampere (A) proppen är till för framgår av färgmärkningen i bakkant på proppen. Grön färg är 6A, röd 10A, grå är 16A. Försök aldrig laga trasiga säkringar eftersom det kan leda till överbelastning med brand som följd!

Hur vet man vilka proppar man ska ha?

Du ser vilken propp som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Byt ut den trasiga mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Hur många ampere (A) proppen är till för framgår av färgmärkningen i bakkant på proppen. Grön färg är 6A, röd 10A, grå är 16A.

Hur vet man om en säkring är sönder?

Om du har en äldre variant av säkring, en så kallad smältsäkring/propp, behöver du byta ut den mot en ny. Det är lätt att se vilken säkring som är trasig. Då lossnar nämligen den lilla färgpricken i änden. Byt ut den trasiga säkringen mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren.

Relaterade inlägg: