Vad hände den 14 juni 1789?

Vad hände den 14 juni 1789?

Vad hände den 14 juni 1789?

Den 14 juli 1789 stormade befolkningen i Paris den medeltida fästningen Bastiljen. Stormningen av Bastiljen kom att bli en symbol för folkets seger över förtryckarna.

Vad hände i juni 1789?

Den 20 juni 1789 svor ledamöterna i den franska nationalförsamlingen en högtidlig ed att inte åtskiljas förrän de givit Frankrike en konstitution. Målning gjord av Auguste Couder (). Franska revolutionen är en av de mest omdiskuterade händelserna i den europeiska historien.

Vad menas med frihet i franska revolutionen?

Politiskt aktiva De revolutionära ville snabbt och genomgripande förändra samhället. De menade att det i det gamla samhället inte fanns”frihet” för folket och att det mellan fransmännen rådde varken ”jämlikhet” eller ”broderskap”. För att uppnå frihet, jämlikhet och broderskap för alla måste folket göra revolution.

Vad är Franska i världen?

  • Franska (franska: français) är ett av de romanska språken och räknas som världsspråk. Det talas av omkring 75 miljoner människor (2010) som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 274 miljoner. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Vilka verb kan delas in i Franska verb?

  • Franska verb kan delas in i tre böjningsgrupper: de helt regelbundna, de halvregelbundna eller systematiskt oregelbundna och de helt oregelbundna. De helt regelbundna kan delas in i verb som i infinitiv slutar på -er, i sådana som slutar på -ir och i sådana som slutar på -re.

Vilka är Franska prepositioner?

  • Franskans vanligaste prepositioner är de (som närmast motsvarar engelskans of och betyder av eller från, både i bildlig och bokstavlig bemärkelse) och à (som betyder på, till eller i). Dessa två prepositioner slås ibland ihop med de bestämda artiklarna le och les om de följer omedelbart efter prepositionen.

Relaterade inlägg: