När blommar tall?

När blommar tall?

När blommar tall?

Tallen blommar i maj-juni. Kotten är först grön, men efter mognaden grå. Under senvintern öppnas kotten och fröna släpps ut. Tallens ved är mycket hård och bryts ned långsamt.

I vilka länder växer tall?

Utbredningsområdet sträcker sig från norra Spanien och Skottland till Turkiet i syd samt till Mongoliet och Rysslands östligaste regioner. Tallen växer i låglandet och i bergstrakter upp till 2600 meter över havet.

När tappar granen kottar?

Svar Hej Roine! Granen släpper vanligtvis sina frön på under senvintern (mars-april). Det kan dock ske redan under hösten om sommaren varit gynnsam ur frömognadssynpunkt. Tallens fröfall sker huvudsakligen i maj och första hälften av juni.

När kommer Tallpollen?

Pollen. När tall och gran släpper sina pollen blir de flesta ytor utomhus fulla av gult damm. Det beror inte bara på att de släpper mycket pollen, de har också bland de största pollenkornen. Gran börjar ofta släppa sina pollen i mitten av maj och strax därefter sprider tallen sina pollen.

Hur mycket växer en tall på ett är?

Ett snitt mellan tummen och pekfingret för gran och tall är följande: mindre än 0.5 meter i norra Sverige, 0.5 meter i Mellansverige och mera än 0.5 meter i Södra Sverige. För björk får du öka på några decimeter. Observera att den angivna tillväxten gäller för yngre skog upp till 40-50 årsåldern.

Relaterade inlägg: