Hur fungerar en Gitterspektrometer?

Hur fungerar en Gitterspektrometer?

Hur fungerar en Gitterspektrometer?

Man använder sig av en ljuskälla som ger en känd sammansättning av ljuset och låter därefter ljuset passera genom det som skall undersökas. Eftersom absorptionen av ljuset är unikt för ämnet så går det att bestämma sammansättningen i det som undersöks.

Vad gör ett gitter?

Ett gitter är ett optiskt element som består av många parallella linjer som släpper genom (transmissionsgitter) eller reflekterar (reflektionsgitter) ljus. Det kan exempelvis bestå av fina trådar eller ristade linjer på en glasskiva.

Vad är Ljusmaxima?

Ljusmaxima uppstår när vägskillnaden till skärmen, från ljus från ett linjepar, i detta fall precis är en hel våglängd. I så fall måste du tyvärr kunna rita. Ljusmaxima uppstår när vägskillnaden till skärmen, från ljus från ett linjepar, i detta fall precis är en hel våglängd. Du har gitterformeln d·sinαk=k·λ.

Vad har Gitterkonstanten för enhet?

Gitterkonstanter anges oftast i Ångström, eftersom de normalt är i den storleksordningen. Om två kristaller har samma struktur och ungefär samma gitterkonstant kan de växa på varandra utan deformation av ytorna vid korngränsen.

Vad är Spaltavstånd?

Spaltavståndet d är konstant, om du inte byter till ett annat gitter. Vinkeln för andra ordningens spektrum är 0,74 grader i din bild.

Hur många Ljusmaxima finns det?

Man önskar tillverka ett gitter som ger fem ljusmaxima när det belyses med ljus av våglängden 540 nm, men som ger endast tre ljusmaxima när det belyses med ljus av våglängden 600 nm.

Hur får man fram Gitterkonstant?

Gitterkonstanten= (våglängden) dividerat på (sinus laservinkeln). i tangens invers. 1,4893 x 10^-6 = ca 1,48 mikrometer.

Hur räknar man ut Gitterkonstanten?

Gitterkonstanten= (våglängden) dividerat på (sinus laservinkeln).

Hur många spalter är belysta?

För gitter brukar man ange antalet ritsor (spalter) per mm. Vanliga värden är 6 per mm, vilket innebär att avståndet mellan ritsorna - den s.k. gitterkonstanten a - blir 16 nm. Om gittret är ca 10 cm brett finns det då totalt ca 105 spalter.

Relaterade inlägg: