Vad är ett produktionskök?

Vad är ett produktionskök?

Vad är ett produktionskök?

Produktionsköket syftar till att man kan tillaga maten på plats. I dag tillagas maten i Västerås och levereras till Akademiska sjukhuset i Uppsala där den sedan tas emot och serveras. – Fördelarna med att laga maten på plats kan vara att det höjer standarden för patienten, säger Thomas Tunblom.

Vad betyder tillagningskök?

Storkök kan indelas i tillagningskök, som lagar mat från alla typer av råvaror, respektive mottagningskök, som tar emot mat från tillagningskök och som i vissa fall tillagar ris, potatis, pasta och grönsaker.

Vilka livsmedelslokaler skall det finnas för att man ska få öppna en restaurang?

Lokalens utformning och inredning ska förhindra att livsmedel förorenas av exempelvis smuts, bakterier eller giftiga material. Ytor ska vara släta, täta och lätta att rengöra. Inredningen bör även vara tålig mot fukt och nötning. Exempel på lättskötta material är rostfritt, kakel och klinkers.

Varför är det viktigt att hindra skadedjur från att ta sig in i en livsmedelslokal?

Med skadedjur menas råttor, möss, fåglar, kackerlackor och andra djur som kan sprida smitta eller göra maten otjänlig genom sin närvaro i livsmedelslokalen. Här får du information om lagstiftningens krav när det gäller skadedjursbekämpning, men även sällskapsdjurs närvaro i livsmedelsanläggningar.

Vad är storhushåll?

Ett storhushåll är en anläggning som ska se till att personer tillhörande exempelvis ett hem eller en arbetsplats ska få tillgång till mat. Exempel på storhushåll är skolmatsalar, restauranger på militäranläggningar, på sjukhus och restauranger för annan typ av personal.

Vad är ett serveringskök?

Vad är ett serveringskök? Kocken tar emot komplett varm lunch från tillagningsköket, serverar och diskar i serveringsköket. Bereder frukost och mellanmål.

Relaterade inlägg: