Är lättbetong samma som blåbetong?

Är lättbetong samma som blåbetong?

Är lättbetong samma som blåbetong?

Blåbetong eller blå lättbetong är en form av gasbetong. Gasbetong tillverkas av en blandning av bränd kalk, cement och finmalet kiselsyrehaltigt material som härdas med högtrycksånga. Porositeten uppkommer som en följd av vätgasutveckling när kalkvatten och aluminiumpulver reagerar.

Är Leca samma som lättbetong?

Lecablock lättbetong också kallad lättballastbetong är en betong i vilken fyllnadsmaterialet, ballasten, är porös och har avsevärt lägre densitet än de bergartsmaterial som normalt används. Den kan bestå av lecakulor och lättbetong.

Är Leca kapillärbrytande?

Leca Coated, är ett hårt granulärt keramiskt material av lättklinker med inre luftfyllda porer. Leca Coated är behandlad med en kapillärbrytande vätska.

Vad är Lecasten?

Om Leca® lättklinker Leca Lättklinker är ett helt naturligt material utan syntetiska ämnen. Råvaran är finkornig och kalkfattig lera som upphettas i roterande ugnar. Värmen får leran att expandera. Resultatet blir brända expanderade lerkulor med hårt keramiskt skal och poröst inre med många små luftfyllda celler.

Är det farligt att riva blåbetong?

I en del fall kan blåbetong orsaka radonhalter upp till 1 000 Bq/m³. På det viset kan blåbetong vara farligt och utgöra en hälsorisk för de boende. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att totalt cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer som en följd av radon i inomhusluften.

Vilka är radon källorna?

Radon i inomhusluften kan komma från marken runtom och under bostaden, byggnadsmaterialet och från hushållsvattnet. Radon bildas när radium sönderfaller; både radon och radium ingår i sönderfallskedjan från uran-238 som finns naturligt i jordskorpan.

Relaterade inlägg: