Hur jordytan avbildas?

Hur jordytan avbildas?

Hur jordytan avbildas?

Jorden är rund men kartan är platt. Om man vill avbilda en bit av jordgloben på ett papper så uppstår en feltolkning när jordytan plattas ut. För att göra felen så små som möjligt används en s.k. kartprojektion. En kartprojektion är en avbildning av den krökta jordytan men matematiskt återgiven på en platt karta.

Vilka problem kan vi få med projektioner när vi försöker att skapa en karta?

Men det finns ett stort problem med den: projektionen gör att landmassor på jordens norra del ser större ut än de egentligen är. Nordamerika och Europa ser mycket större ut än Sydamerika och Afrika – trots att dessa landmassor egentligen är mindre.

Vad har man för nytta av Gradnätet egentligen?

Ett gradnät är ett koordinatnät eller annat referensnät som gör det möjligt att hänvisa till lägen på kartan. Ett gradnät använder oftast längd- och breddgrader som mätenhet för positionsbestämning. Beroende på vilken kartprojektion som används så påverkar detta även förhållandet mellan längd- och breddgraderna.

Hur går Längdgraderna på en karta?

Longituder (längdgrader) De linjer som går mellan Nord- och Sydpolen kallas longituder eller längdgrader. Longitud 0° kallas för nollmeridianen och går igenom Greenwich i London. Nollmeridianen fungerar som ett riktmärke för longituder på en karta. På den västra sidan om nollmeridianen är det högsta värdet 180° väst.

Vad är en Referenskarta?

Referenskartan visar var saker finns i en geografisk omgivning. Det är ofta vägar, sjöar och tätorter. Det kan också vara gränser för kommuner eller områden av mark som används på olika sätt. Kartorna är beskrivande och visar hur platser ligger i förhållande till varandra.

Vad är det som inte stämmer i Mercators projektion?

Mercators projektion blir rätt vid ekvatorn men fel vid polerna. Det här leder i sin tur till att världskartan som vi känner till den ger en felaktig bild av hur verkligheten ser ut.

Relaterade inlägg: