Hur många djurenheter får man ha?

Hur många djurenheter får man ha?

Hur många djurenheter får man ha?

För gårdar med mer än tio djurenheter gäller att gödseln ska förvaras på gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsplats, till exempel en tät container. Lagringsplatsen ska ha tillräckligt stor kapacitet för att klara en lagringstid på åtta månader om djurhållningen omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter.

Hur lagrar man hönsgödsel?

Hönsgödsel kan strös över ditt trädgårdsland eller rabatt, eller arbetas in i jorden innan du planterar. Du kan också lägga en handfull gödsel i en vattenkanna och låta den stå ett tag innan du ger dina blommor en väldigt näringsrik dusch.

När får man inte köra gödsel?

Viktiga datum att känna till: 1 mars - 31 juli är det tillåtet att sprida gödselmedel utom på snötäckt, frusen eller översvämmad mark. 1 augusti - 31 oktober är det tillåtet att sprida gödsel enbart i växande gröda eller före höstsådd.

Hur många får Får man ha utan tillstånd?

På åkerbete kan man ha upp till 20 tackor per hektar. På magra naturbeten kan man inte alls hamånga får, kanske bara 2-3 stycken per hektar. Tackor med lamm behöver mer bete än de som inte har lamm.

Får man ha gris på tomten?

Oftast är kravet att din tomt är inhägnad och att du sköter djuren på ett sätt som inte stör omgivningen. Det krävs tillstånd för att ha nötkreatur, häst, får, get, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt orm inom områden för detaljplan.

Får mamma?

Fårpappan kallas bagge, mamman tacka och ungarna lamm. I Sverige finns det ungefär 520 000 får och lamm av ungefär 20 olika raser.

Relaterade inlägg: