Hur många olika streckkoder finns det?

Hur många olika streckkoder finns det?

Hur många olika streckkoder finns det?

Streckkoden är bärare av din data och gör att din produkt kan skannas. De vanligaste typerna av streckkoder är EAN-13, GS1-128 och ITF-14. Vilken du ska använda beror exempelvis på förpackningstyp och var i leveransflödet som streckkoden ska läsas av.

Vad betyder första siffran i streckkoden?

Det två första siffrorna i streckkoden är en landskod, som talar om från vilket land tillverkaren kommer. Därefter följer fem siffror, som talar om vem tillverkaren är, medan de följande fem siffrorna är löpnumret på den enskilda varan.

Hur är en streckkod uppbyggd?

STRECKKODER ÄR DEN VANLIGASTE FORMEN AV AUTO ID Ett antal parallella mörka och ljusa streck som arrangeras enligt ett bestämt system. Det finns 3 olika typer av kodsymboler, endimensionella eller flerradiga (stackade 2-D koder) samt tvådimensionella (äkta 2-D kod, matris kod).

Vad är streckkoder och varför finns det?

Streckkod är ett sätt att skriva information så att den enkelt ska kunna automatiskt avläsas optiskt, antingen fotoelektriskt eller genom automatiska bildanalysmetoder. Avläsningen sker vanligtvis med en streckkodsläsare.

Vad menas med EAN?

GS1-13 / EAN-13 (numerisk kod) Licenspliktig. European Article Numbering dvs. EAN. Trots namnet används systemet över hela världen, främst avsedd för konsumentvaror.

Vad är en EAN kod?

EAN står för European Article Number och idag används EAN 13 och EAN 8. EAN är världens mest spridda streckkod, och används för märkning av artiklar och varor. Nummersystemet hanteras av GS1-organisationen i respektive land. Streckkoden möjliggör kommunikation mellan sak och dator via ett bildanalysprogram.

Relaterade inlägg: