Finns premieobligationer kvar?

Finns premieobligationer kvar?

Finns premieobligationer kvar?

Riksgälden säljer inte längre några nya premieobligationer. Den sista utestående premieobligationen 14:2 återbetalades den 2 december 2021. Sparformen Riksgäldsspar är avslutad.

Varför köper staten statsobligationer?

Riksbanken köper sedan februari 2015* statsobligationer i syfte att göra penningpolitiken mer expansiv. Sådana köp bidrar till att sänka det allmänna ränteläget i ekonomin, vilket i sin tur leder till en ökad allmän efterfrågan.

Vem får ge ut obligationer?

Obligationer ges ut av exempelvis staten, kommuner, bostadsinstitut, kreditinstitut eller företag. Här har vi samlat information om bland annat kupongobligationer och nollkupongare. Du som privatperson kan köpa premieobligationer, privatobligationer och företagsobligationer samt indexobligationer.

När förfaller premieobligationer?

Premieobligationslån 2021 Riksgälden ger inte längre ut nya premieobligationer. 2014:2 var det sista utestående lånet.

Hur mycket kan man vinna på obligationer?

Att vinna på premieobligationen
Försäljningsperiod28 oktober – 10 november 2015
GarantivinstIngen garantivinst
Högsta vinst100 000 kronor
Övriga vinster2 000 kronor, 500 kronor
VinstdragningarTvå vinstdragningar: 10 oktober 2016 9 oktober 2017

Relaterade inlägg: