Vad är en skaftfräs?

Vad är en skaftfräs?

Vad är en skaftfräs?

Genom att använda ett speciellt borrhuvud som steglöst kan excenterställas nås möjlighet att fräsborra invändiga hål och ansatser, med en stor variation i innerdiameter. I dessa huvuds olika hål kan skaftfräsar fastspännas, vars skärande del kan vara i snabbstål eller i hårdmetall.

Vad är Frässtål?

Frässtål är den del av handöverfräsen som fräser ur spår i arbetsstycket.

Vad kan man göra med en fräs?

Med handöverfräsen kan man t ex falsa och fräsa urtag, olika slags profiler, dekormönster och till och med göra sammanfogningar med både not, spont och sinkning. Frässtål finns i hundratals olika typer och dimensioner, avsedda för olika arbeten.

Vilka säkerhetsåtgärder bör man vidta vid arbete med en Överhandsfräs?

Oförsiktigt hanterad är handöverfräsen farlig. Den arbetar tio gånger snabbare än en borrmaskin. Därför är det mycket viktigt att frässtålet sitter rejält fast och att arbetsstycket är väl förankrat. Glöm aldrig att skären arbetar medsols och att maskinen därför vrider sig motsols.

Vilket håll kör man en Överhandsfräs?

Fräsen förs MOTSOLS – runt ämnet. Frässtålet biter sig in i träet och ger ett fint, slätt resultat. Fräser du medsols så kommer frässtålet att skjuta fräsen bort från ämnet och börja hacka.

Relaterade inlägg: