Är hysterektomi farligt?

Är hysterektomi farligt?

Är hysterektomi farligt?

KOMPLIKATIONER. Ca 75 % av patienterna som genomgår hysterektomi i Sverige har ett komplikationsfritt förlopp. I genomsnitt drabbas 3,6 % av en allvarlig komplikation (uretärskada, blåsskada, tarmskada, större blödning, lungemboli).

Hur länge har man ont efter en hysterektomi?

Under det första dygnet efter operationen kan man känna en molande värk nedtill. Smärta är en naturlig del i efterförloppet till de flesta operationer. Illamående är också vanligt i början och kan också bero på smärta. Smärtstillande mediciner ges regelbundet och dessutom sker extra tilldelning vid behov.

Kan man få orgasm efter hysterektomi?

Hysterektomi som görs på grund av en godartad sjukdom påverkar inte sexualiteten eller orgasmfrekvensen. En studie som jämförde olika operationsmetoder konstaterade att avlägsnandet av livmodern minskade smärtor i magområdet och förbättrade kvinnans sexuella aktivitet.

Kan livmodern ramla ut?

Det kan vara till exempel slidväggarna, livmodern eller båda som buktar ut. Ett framfall är oftast oskadligt men kan kännas obehagligt. Risken för att få framfall ökar med åldern, men du får lindrigare symtom när du blir äldre. Du kan ha framfall även om du inte har kvar din livmoder.

Är det vanligt att cellförändringar kommer tillbaka?

Kvinnor har ökad risk för att höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen kommer tillbaka efter operation om det funnits cellförändringar i operationsmarginalen, särskilt om högrisk-HPV (humant papillomvirus) kunnat påvisas i uppföljningsprovet.

Hur mycket kostar en livmoder?

757 570 kronor – så mycket kostar en livmodertransplantation enligt en uträkning baserad på nio operationer i Sverige. Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966 och drivs utan vinstsyfte.

Relaterade inlägg: