Vad är bomull för material?

Vad är bomull för material?

Vad är bomull för material?

Bomull kommer från bomullsbusken som växer i varma klimat med mycket sol. Det är själva frökapseln som sitter under bomullsblomman som ger materialet som vi kallar bomull. Cirka en månad efter att blomman har fallit av har frökapseln vuxit till sig och är lika stor som ett hönsägg, ungefär.

Vilka kemikalier används vid färgning av tyg?

Färgämnen och pigment används för att ge färg åt textil. Vilken typ av färgämnen som används beror på vilket material det är som ska färgas. Azofärgämnen, som är vanliga färgämnen för infärgning av bomull, kan brytas ner till en grupp ämnen som kallas för aromatiska aminer.

Vad påverkar bomullsplantans tillväxt?

  • Väder, insekter och vattentillgång påverkar bomullsplantans tillväxt och bonden försöker anpassa sig efter dessa förhållanden.

Varför är bomullsproduktion ohämmat?

  • Bomullsproduktion leder alltför ofta till ett ohämmat utnyttjande av vattenresurser och mark som påverkar både människor och de naturliga ekosystemen på flera sätt: Bekämpningsmedel från åkrar och föroreningar från fabriker förgiftar kringliggande områden och vatten nedströms.

Varför odlas bomull i tropiska länder?

  • Bomullsodling och påverkan på miljön Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner och eftersom odlingen ofta sker i torra områden där sötvatten är en bristvara krävs konstbevattning av stora arealer. Bomull är tillsamman med ris och socker en av de mest vattenkrävande grödorna.

Relaterade inlägg: