Är glödlampor olagliga?

Är glödlampor olagliga?

Är glödlampor olagliga?

Från den 1 september 2012 får inte glödlampor tillverkas i eller importeras till EU – men butikerna har rätt att sälja slut på sina lager och det är självklart tillåtet att använda de lampor man redan har köpt. Man beräknar att elanvändningen i EU ska minska med 39 miljarder kWh per år när alla glödlampor är borta.

Vilka är fördelarna med LED belysning?

Fördelen med LED-lampor (Light Emitting Diode) är att jämförelsevis lite energi krävs för att uppnå samma ljusstyrka som en vanlig glödlampa, eller till och med en lågenergilampa. En LED-lampa på 6W motsvarar ungefär en vanlig glödlampa på 40W.

Vilka halogenlampor förbjuds?

Vad innebär förbudet av halogenlampor? Från och med i dag (1.9) förbjuds tillverkning och import av halogenlampor i EU. Förbudet gäller så kallade rundstrålande halogenlampor för nätspänning (230 volt) och innefattar bland annat de populära lamporna med sockeln E27 (normallampa) och E14 (kronljuslampa).

Är halogenlampor förbjudna?

Från och med den 1 september 2018 är det inte längre tillåtet att sätta halogenlampor på marknaden. Detta är det sista steget i utfasningen av energislösande belysning – ett arbete som pågått inom EU sedan 2009.

Är halogenlampor farliga?

Räddningstjänsten gjorde ett test och mätte upp temperaturen på en uppåtriktad halogenlampa. Det visade sig att inom en minut var temperaturen 532 grader. Det säger sig självt att denna belysning är ytterst farlig ur brandsynpunkt.

Relaterade inlägg: