Är distansutbildning bra?

Är distansutbildning bra?

Är distansutbildning bra?

Fördelar med att studera på distans Vår undersökning visar att den största fördelen med distansstudier (enligt 53 procent) är möjligheten att själv strukturera sin studietid. Att kunna sköta dina studier hemifrån eller där det passar dig bäst gör att du kan få en mer flexibel vardag.

Varför ska man inte ha distansundervisning?

– Det är stor oro ute bland lärarna, att smittan ska komma in i skolan och göra att lärare och elever blir sjuka, säger hon. Även Lärarförbundet menar att distansundervisning är sämre undervisning, men att närundervisning utan krav på testning kan leda till att det inte blir någon undervisning alls.

Vad innebär det att plugga på distans?

Det finns flertalet längre utbildningar som erbjuds på distans. Exempel på några ämnesområden med många distansutbildningar är beteendevetenskap, data, ekonomi och administration, juridik, religionsvetenskap, språk, teknik… Alternativen är många!

Hur har distansundervisning påverkat?

Elever som haft mycket distansundervisning upplever att de lär sig mindre, att det varit svårare att förstå lärarnas förklaringar och att de fastnat på uppgifter utan att komma vidare. Undervisningen på distans har även påverkat många elevers hälsa negativt både psykiskt och fysiskt.

Vad gäller vid distansundervisning?

Distansundervisning definieras i skollagen som interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Vid distansundervisning finns det inget krav på att det ska finnas en handledare eller lärare fysiskt närvarande när undervisningen bedrivs.

Är yrkesutbildningar gratis?

Att läsa en yrkesutbildning kan vara allt från kostnadsfritt till att kosta flera hundratusen kronor. Vad utbildningen kostar beror på vem som är utbildningsanordnare. I vissa fall kan utbildningen gå under statlig tillsyn och kan då vara kostnadsfria och studiemedelsberättigande genom CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Relaterade inlägg: