Hur stor är en gås?

Hur stor är en gås?

En normalstor gås väger runt 4,5 kg och anses vara lagom för 8 portioner. Tillagad köttmängd inklusive skinn blir då mycket hög, 250-300 gram per portion. Detta är nödvändigt för att matgästen skall få bra köttbitar och om man inte vill äta det mycket feta skinnet.

Läs mer
Vad får man göra med K märkta hus?

Vad får man göra med K märkta hus?

Hos oss kan du få hjälp med både expertkunskap och material, såsom gamla bilder. Hur vet man att sitt hus är K-märkt? För det mesta är det kommunen som skyddar kulturhistoriskt värdefulla byggnader med hjälp av plan- och bygglagen. PBL har regler och bestämmelser som talar om ifall det är förbjudet att riva ett hus.

Läs mer
Kan man betala restskatt i omgångar?

Kan man betala restskatt i omgångar?

Du som har kvarskatt att betala ska göra en inbetalning till ditt skattekonto. Du kan dela upp betalningen eller betala allt på en gång.

Läs mer
Vem ska stå på C o?

Vem ska stå på C o?

C/o är en förkortning av begreppet care of som betyder ta hand om. Du använder c/o framför namnet och adressen på den person som ska ta hand om din post. Du som är inneboende hos någon eller hyr bostad i andra hand ska inte skriva c/o i din flyttanmälan.

Läs mer
Kan man åka skidor i Åre i april?

Kan man åka skidor i Åre i april?

Sol och bra priser i april Det är fantastiskt att åka på skidsemester i april. April bjuder på skidsäsongens kanske allra skönaste väder. Pisterna blir härligt mjuka, du får nästan känslan av att surfa ned för backarna. Njut ordentligt av solens värmande strålar, både i och utanför pisten.

Läs mer
Hur lång är en stor häst?

Hur lång är en stor häst?

Arabiskt fullblodHannover...Achaltekeer Häst/Höjd

Läs mer
Vad ska finnas med i en journal?

Vad ska finnas med i en journal?

Den ska innehålla uppgifter om varför du får vård. Den ska innehålla uppgifter om din diagnos och om de undersökningar som har gjorts och de behandlingar som du har fått. Det ska finnas uppgifter om vilken information du har fått och vilka beslut som har tagits om dina behandlingsalternativ.

Läs mer
Kan man få lön när man är föräldraledig?

Kan man få lön när man är föräldraledig?

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du rätt till så kallad föräldralön . Den innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Den här utfyllnaden får du utöver ersättningen från den lagstadgade föräldraförsäkringen.

Läs mer
Hur mäter man Kronhjortshorn?

Hur mäter man Kronhjortshorn?

Är just mina råbockshorn värda att bedöma? Man får en grov uppskattning om en eventuell medaljs valör genom att väga hornet. I det fall hornet väger cirka 350 gram skulle det kunna vara brons och väger den cirka 400 gram skulle det kunna vara silver och vid en vikt om cirka 450 gram kan det vara guld.

Läs mer
Vad är högt hCG?

Vad är högt hCG?

Vad innebär ett förhöjt hCG värde? Ett förhöjt värde ses i samband med graviditet. Även utomkvedshavandeskap ger förhöjda värden, men dessa är oftast lägre och ökar inte lika mycket som vid en normal graviditet.

Läs mer
Vad är kollegialt lärande?

Vad är kollegialt lärande?

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Det görs både genom att lära av egna och varandras erfarenheter och genom ta tillvara befintlig kunskap, till exempel aktuell forskning, inom området.

Läs mer
Vad är patientavgift?

Vad är patientavgift?

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

Läs mer
Hur långt är normalt att pendla till jobbet?

Hur långt är normalt att pendla till jobbet?

En genomsnittlig resa till jobb eller skola är för bilister 27 kilometer enkel väg, för kollektivtrafikresenärer 31 kilometer och för cyklister och fotgängare 2,3 kilometer. Arbets- och skolresor med kollektivtrafik tar i genomsnitt 52 minuter, med bil 31 minuter och för fotgängare och cyklister 17 minuter.

Läs mer
Vad är Inteckningsbelopp?

Vad är Inteckningsbelopp?

Ett pantbrev fungerar som ett bevis på att du har gjort en fastighetsinteckning. Pantbrevet kan du sedan lämna in till banken som säkerhet vid ett bostadslån och är utfärdat om ett visst belopp som motsvarar fastighetens hela värde, eller delar av det.

Läs mer
Hur hög är en minigrävare?

Hur hög är en minigrävare?

I denna minigrävare ingår också en grävskopa med tänder på 380 mm. Maximalt grävdjup är 1615 mm och maximal grävhöjd är 2696 mm.

Läs mer